Hari Kedua – Menelusi Program Di Bengkel

Menerusi program Rangkaian Sahabat PENGASIH, para peserta menyertai bengkel-bengkel yang diatur agar mendapat maklumat serta pendedahan yang ditetapkan.

Setelah selesai mengikuti bengkel-bengkel tersebut , mereka menerima ‘Volunteer Kit’ yang mengandungi barangan seperti beg, USB 8gig, baju korporat, topi, alat tulis serta buku panduan. Barangan yang diterima membantu anggota Rangkaian Sahabat PENGASIH menyampaikan mesej dengan lebih berkesan kepada komuniti mereka.

Posted in News