Treatment & Rehab

Rumah PENGASIH (RP) ialah sebuah Pusat Rawatan dan Pemulihan Persendirian yang telah diwartakan kerajaan. RP mula beroperasi pada tahun 1993 dan rawatannya menjurus kepada sistem “Bimbingan Kepulihan Rakan Sebaya” yang menekankan pengstrukturan semula pemikiran, pengurusan dan penstabilan emosi, peubahan tingkah laku dan penyuburan kerohanian. Residen yang diterima masuk adalah secara sukarela. Tempoh rawatan adalah di antara 6 hingga 12 bulan. Aktiviti program adalah intensif. Setelah mencapai tahap kesediaan residen akan menyertai Program Integrasi. Selepas itu, mereka digalakkan menyertai Kelompok Sokong Bantu (Aftercare). Rumah PENGASIH is a licensed Drug Treatment & Rehab Centre located in Kuala Lumpur.

A “Peer Recovery Guidance” modality based on the Therapeutic Community Approach.

Restructuring of Thinking Patterns
Emotional Management and Stability
Behavioural Changes
Vocational and Survival Skill Building
Spiritual Awakening
Re-integration into Society

 

Restructuring of Thinking Patterns
Emotional Management and Stability
Behavioural Changes
Vocational and Survival Skill Building
Spiritual Awakening
Re-integration into Society

Development of Positive Culture (mind, body & soul) through Recreation With Objectives.

Rehab Anda Bermula di Sini

Temujanji fleksibel dan penjagaan rapi.

Atau hubungi — +603-62013179

PENGASIH MAKES A DIFFERENCE

24/7 service. Same Day Appointments are Available.